Permanently Closed from Tuesday, March 29, 2022

Malee Malai: Lessons on Thai Floral Art for Youth

มาลี มาลัย แบบเรียนงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทยสำหรับเยาวชน

คณะผู้บริหาร พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ นำโดย สกุล อินทกุล นักจัดดอกไม้ ระดับโลก ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “มาลี มาลัย แบบเรียนงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทยสำหรับเยาวชน” ขึ้น เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นี้

 

สกุล อินทกุล ผู้ก่อตั้ง และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ กล่าวว่า สืบเนื่อง จากการที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ได้เปิดดำเนินการครบ 7 ปี ในปีนี้ ตลอดจนการที่ ได้มีโอกาสรับใช้งานพระราชกรณียกิจ ในหลายโอกาสในอดีตที่ผ่านมา ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานศิลปะ และหัตถศิลป์ ของชาติทุกแขนง รวมทั้งงานศิลปะประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทย ได้ประจักษ์แจ้งดั่ง พระราชสมัญญา “อัคราภิรักษศิลปิน” หรือ “องค์ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงปกปักรักษางานศิลปะ” นั้น ในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษา ครบรอบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นี้ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “มาลี มาลัย แบบเรียนงานประดิษฐ์ดอกไม้ ไทยสำหรับเยาวชน” ขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติฯ และเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่ง เอกลักษณ์ ของชาติ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทย ในการสืบสานมรดกของชาติให้งาน ดอกไม้ไทยมีวัฒนา การก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และได้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในระดับ สากลในฐานะหนึ่งใน มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลก

 

ทั้งนี้ “มาลี มาลัย แบบเรียนงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทยสำหรับเยาวชน” ที่จัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ มีเนื่อหาของหนังสือประกอบด้วยบทเรียนเบื้่องต้น ของงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทย 12 บท ในรูปแบบพื้นฐานต่างๆ พร้อมขั้นตอนการทำโดยละเอียด เช่น มาลัยตุ้ม ขันหมากเบ็ง เครื่องแขวนเล็ก และกระทง เป็นต้น โดยในแต่ละบทเรียนมี QR Code เพื่อสามารถรับชมวีดิทัศน์ขั้นตอนการทำ ผ่านช่องทาง YouTube เพื่อเป็๋นการเผยแพร่ องค์ความรู้สู่เยาวชน รวมทั้งสาธารณชนผู้สนใจทั่วประเทศ และทั่วโลกในรูปแบบสื่อดิจิตัลที่ทัน สมัย ในการนี้ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ได้จัดพิมพ์หนังสือ “มาลี มาลัยแบบเรียนงาน ประดิษฐ์ดอกไม้ไทยสำหรับเยาวชน ” มียอดพิมพ์รวม ทั้งสิ้น 30,000 เล่ม มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น กว่า10 ล้านบาท เมื่อรวมกับมูลค่า การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ทั้ง 12 บทเรียน

 

โดยหนังสือทั้ง 30,000 เล่มนี้ จะถูกแจกจ่ายไปยังโรงแรียนระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาทั่วประเทศโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ โดยทางพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ จะได้ทำพิธี ส่งมอบหนังสือให้กับ ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ เพื่อให้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำไปแจกจ่ายต่อไป ทั้งนี้นอกจากการรับชมทาง YouTube แล้วเยาวชน และสาธารณชนยังสามารถ ดาวน์โหลดหนังสือเล่มนี้ในรูปแบบดิจิตัลได้จากทางเว็บไซต์ของ ทางพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้อีกด้วย